שירותים

של בהאוויור  התאוששות  המערכת מספקת תמיכה לאנשים בתחום ההחלמה, נותני טיפול, חברי רשת תמיכה ומשלמים. בחר איזה כלי שאתה מחפש כדי להתחבר לתמיכה הדרושה לך. 

photo-1509225770129-fbcf8a696c0b.jpeg

Recovery

for Employers

Your mechanism to ensure your employees health and wellbeing throughout their recovery process, while understanding their proper needs during this time. Provide positive support and unwavering motivation to your employees to encourage their goal success. 

לקבל גישה

מעוניין? פנה לגישה ובירורים.

תודה על ההגשה!