top of page

תמיכה:


Behaivior מחפשת הזדמנויות מימון, כולל מענקים וזרעים  משקיעים, שותפים אסטרטגיים, משתפי פעולה וספקי טיפול SUD המעוניינים לערוך איתנו פיילוט. 

האם אתה מעוניין לתמוך בנו במאמצינו לצמצם את מגיפת האופיואידים ולתמוך בכל המתמודדים עם הפרעות בשימוש בחומרים? האם ידוע לך על הזדמנויות שעלינו להגיש בקשה? אנו מצפים לשמוע ממך.


Behaivior היא חברה טכנולוגית בריאות התנהגותית שמשתמשת בטיפולים דיגיטליים ובמכשירים לבישים למניעת הישנות.
 
 
בעזרתך ניצור את הכלים הטובים ביותר בכדי לשמור על אנשים שרוצים להישאר בהתאוששות בדרך הנכונה. תודה.

 

האם תוכל לסייע לנו בהבנת הישנות?

אנא שתף אותך בתגובות למטה. תודה! 

bottom of page